TRƯỜNG MẦM NON THẦN ĐỒNG

TRƯỜNG MẦM NON THẦN ĐỒNG

TRƯỜNG MẦM NON THẦN ĐỒNG

PONY

TRƯỜNG MẦM NON THẦN ĐỒNG

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC DỰ KIẾN TUẦN 2 THÁNG 7/2020

 LỚP PONY

 

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

7:00 – 8:15

- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động ở trường của trẻ, nhắc trẻ cất cặp gọn gàng

- Ăn sáng – uống sữa – vệ sinh

8:15 – 8:30

- TDS: Vận động theo nhạc

8:30 – 9:00

Giáo dục thể chất

Mỹ thuật

Toán logic – không gian

 

Ngôn ngữ

Âm nhạc

9:00 – 9:10

Vệ sinh – ăn nhẹ

9:10– 9:40

HĐNT: đi thăng bằng trên ghế, đưa bóng về đích

Aerobic

HĐNT: Quan sát con cua

Aerobic

TCDG: Cáo và thỏ

9:40 – 10:15

Học anh văn

Kỹ năng sống

 

Học anh văn

Học anh văn

Học anh văn

10:15 – 11:15

Vệ sinh – Ăn trưa – Thay đồ - Uống sữa – Chơi nhẹ

11:15 – 14:00

Thư giãn trên nền nhạc Bolero – Ngủ trưa

14:00 – 14:30

Vệ sinh – Uống nước trái cây

14:30 – 15:00

Ăn xế - Uống sữa

15:00 – 15:30

Tự nhiên

 

Mỹ thuật

 

Ngôn ngữ

 

Mỹ thuật

Toán logic – không gian

 

15:30 – 16:00

Tráo thẻ

16:00 – 17:00

Vệ sinh trẻ, chơi với đồ chơi- trả trẻ

 

 

Chia sẻ:
Tin liên quan