TRƯỜNG MẦM NON THẦN ĐỒNG

TRƯỜNG MẦM NON THẦN ĐỒNG

TRƯỜNG MẦM NON THẦN ĐỒNG

LỚP LION

TRƯỜNG MẦM NON THẦN ĐỒNG

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC DỰ KIẾN TUẦN 4 THÁNG 04/2021

DỰ ÁN: GIAO THÔNG

 LỚP LION

 

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

7:00 – 8:15

- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động ở trường của trẻ, nhắc trẻ cất cặp gọn gàng

- Ăn sáng – uống sữa – vệ sinh

8:15 – 8:30

- TDS: Vận động theo nhạc

8:30 – 9:00

Tổng quát lại một số hiểu biết của trẻ về PTGT đường thuỷ

 

 

Lễ Hôi Giỗ Tổ Hùng Vương

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

Xem và thảo luận về công việc cứu hộ trên biển

Thuyết trình những hiểu biết của trẻ về tàu thuyền

9:00 – 9:10

Vệ sinh – ăn nhẹ

9:10– 9:40

HĐNT: Thuyền tìm về bến “(chơi với mô hình thuyền trẻ đã làm)”  Chơi tự do

Aerobic

 

HĐNT: TCVĐ : Đua thuyền

Chơi tự do

 

Aerobic

9:40 – 10:15

Học anh văn

Kỹ năng sống

 

Học anh văn

Học anh văn

10:15 – 11:15

Vệ sinh – Ăn trưa – Thay đồ - Uống sữa – Chơi nhẹ

11:15 – 14:00

Thư giãn trên nền nhạc Bolero – Ngủ trưa

14:00 – 14:15

Vệ sinh – Uống nước trái cây

14:15 – 14:45

Ăn xế - Uống sữa

14:45 – 15:15

Đánh dấu nơi mà con tàu muốn cập bến. Cung cấp cho trẻ từ đặc trưng để đo độ dài khoảng cách trên biển: dặm biển hay hải lý

Học vẽ

Nghỉ lễ

Học vẽ

 Cùng cô huẩn bị cho tổng kết dự án

 

15:15 – 15:45

Anh văn

Anh văn

Kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông đường thuỷ

Anh văn

15:50 – 17:00

Vệ sinh trẻ, chơi với đồ chơi- trả trẻ

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
Tin liên quan