TRƯỜNG MẦM NON THẦN ĐỒNG

TRƯỜNG MẦM NON THẦN ĐỒNG

TRƯỜNG MẦM NON THẦN ĐỒNG

LỚP LÁ1

TRƯỜNG MẦM NON THẦN ĐỒNG

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC DỰ KIẾN TUẦN 2 THÁNG 9/2020

 LỚP LÁ 1

 

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

7:00 – 8:15

- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động ở trường của trẻ, nhắc trẻ cất cặp gọn gàng

- Ăn sáng – uống sữa – vệ sinh

8:15 – 8:30

- TDS: Vận động theo nhạc

8:30 – 9:00

GDTC:Đi nối bàn chân tiến lùi

Toán :Xác định vị trí (trước,sau…)

Truyện :Đôi tai xấu xí

Âm nhạc: Dạy múa “Đường và chân”

PTTCXH:Nói được khả năng của bạn bè và người thân

9:00 – 9:10

Vệ sinh – ăn nhẹ

9:10– 9:40

HĐNT: trò chơi tìm nhà

Chơi tự do

Aerobic

HĐNT: Nhảy qua vật cản

TCDG: Ô tô và chim sẻ

Chơi tự do

Aerobic

9:40 – 10:15

Học anh văn

Kỹ năng sống

Học anh văn

Học anh văn

Học anh văn

10:15 – 11:15

Vệ sinh – Ăn trưa – Thay đồ - Uống sữa – Chơi nhẹ

11:15 – 14:00

Thư giãn trên nền nhạc Bolero – Ngủ trưa

14:00 – 14:30

Vệ sinh – Uống nước trái cây

14:30 – 15:00

Ăn xế - Uống sữa

15:00 – 15:30

Ngôn ngữ

 

Tập tô nét…

 

Tự nhiên

 

Làm quen bài thơ mới

Toán logic – không gian

 

15:30 – 16:00

Tráo thẻ

16:00 – 17:00

Vệ sinh trẻ, chơi với đồ chơi- trả trẻ

 
 
 

 

Chia sẻ:
Tin liên quan