TRƯỜNG MẦM NON THẦN ĐỒNG

TRƯỜNG MẦM NON THẦN ĐỒNG

TRƯỜNG MẦM NON THẦN ĐỒNG

LỚP LÁ 2

 

T

 

TRƯỜNG MẦM NON THẦN ĐỒNG

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC DỰ KIẾN TUẦN 4 THÁNG 04/2021

DỰ ÁN: GIAO THÔNG

 LỚP LÁ 2 (5 TUỔI)

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

7:00 – 8:15

  • Trò chuyện buổi sáng
  • Ăn sáng – Uống sữa – Vệ sinh

 

8:15– 8:30

TDS: Vận động theo nhạc

 

8:30 – 9:00

Tổng quát lại một số hiểu biết của trẻ về PTGT đường thuỷ

Lễ Hội Giỗ Tổ Hùng Vương

Nghỉ giỗ tổ Hùng vương

Xem và thảo luận về công việc cứu hộ trên biển

Thuyết trình những hiểu biết của trẻ về tàu thuyền

 

9:00 – 9:10

Vệ sinh, ăn nhẹ:sữa chua (hoặc phô mai hoặc sinh tố)

 

9:10 – 9:55

Hoạt động góc:

   + Góc xâydựng: Trẻ xây theo ý thích.

   + Tròchơi phân vai: Trẻ biết tự nhận vai, thực hiện hành  động phù hợp với vai chơi.

    + Trò chơi học tập:Bí mật các ô số

Anh văn

Nghỉ giỗ tổ Hùng vương

Hoạt động góc:

   + Góc xâydựng: Trẻ xây theo ý thích.

   + Tròchơi phân vai: Trẻ biết tự nhận vai, thực hiện hành  động phù hợp với vai chơi.

    + Trò chơi học tập:Bí mật các ô số

Hoạt động góc:

   + Góc xâydựng: Trẻ xây theo ý thích.

   + Tròchơi phân vai: Trẻ biết tự nhận vai, thực hiện hành  động phù hợp với vai chơi.

    + Trò chơi học tập:Bí mật các ô số

 

9:55 – 10:25

HĐNT: Đua thuyền  Chơi tự do

Aerobic

 

 

Aerobic

HĐNT:- Thuyền tìm về bến “(chơi với mô hình thuyền trẻ đã làm)”

- Chơi tự do

 

10:25 -11:15

Vệ sinh – Ăn trưa –  Thay đồ - Uống sữa – Chơi nhẹ

 

11:15 -14:00

Ngủ trưa

 

14:00 -14:30

Uống nước trái cây-Ăn xế

 

14:30-15:00

Đánh dấu nơi mà con tàu muốn cập bến. Cung cấp cho trẻ từ đặc trưng để đo độ dài khoảng cách trên biển: dặm biển hay hải lý

Thực hành tập

Nghĩ lễ

Kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông đường thuỷ

Chuận bị cho tổng kết dự án

 

15:00 -15:10

Vệsinh - Uốngsữa

 

15:10-15:40

Ôn bài hát đã học

Mỹ thuật

 

Mỹ thuật

Chuận bị cho tổng kết dự án

 

16:00 -17:00

Quản trẻ chơi với đồ chơi - Trả trẻ

 

             
                 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

Chia sẻ:
Tin liên quan